Negyedik alkalommal pályázott sikeresen a Szegedi Törvényszék a Ráth György Bírósági történelem- és hagyományápolás pályázaton

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2018-ban – 2019. évi megvalósítással – ismét meghirdette a Ráth György bírósági történelem– és hagyományápolás pályázatot.

A Szegedi Törvényszék negyedik alkalommal nyújtotta be pályázatát, amelynek apropóját az 1869. évi IV. törvénycikk hatályba lépésének 150. évfordulója adja.

A pályázat keretében a Szegedi Törvényszék tanulmánykötet megjelenését vállalta, amelyben a polgári alkotmányos állam alapjainak megteremtésétől a két világháború közötti időszaknak a jogalkalmazást érintő eseményei - érintve a szocializmus évtizedét és a rendszerváltás évén bekövetkező változásokat is – kerülnek bemutatásra.

Mindezek mellett a törvényszékek működését biztosító jogforrási háttér változásai és a törvényszék illetékességi területének alakulása, a bírói joggyakorlat keretében elsősorban néhány kevésbé ismert jogterület feltárására vállalkozik a tanulmány, úgy, mint a csődperek; a két világháború közötti „speciális” terület, az árdrágítás és ezzel összefüggésben az uzsoraperek.

Ezek mellett a polgári jog eddig még be nem mutatott, de klasszikus területeinek bírói gyakorlatába is betekinthet majd az olvasó.

A pályázat megvalósítását a Szegedi Törvényszék az eddigi sikeres együttműködést folytatva a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Jogtörténeti Tanszékével, Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. Varga Norbert egyetemi docens és Dr. Pétervári Máté egyetemi adjunktusok közreműködésével valósítja meg.

A kutatások eredményeként létrejövő tudományos szakmai anyagok összesítését követően a tanulmánykötet ünnepélyes bemutatására a pályázat lezárása keretében megrendezendő szakmai napon kerül sor.

A Szegedi Törvényszék az Országos Bírósági Hivatal elnökének korábban meghirdetett pályázatai keretében eddig három kötetet jelentetett meg, amelyben a Szegedi Törvényszék épületeinek története mellett a Szegedi Törvényszék bíráinak életéből, és a Szegedi Törvényszék magánjogi gyakorlatából is szemelvényeket ismerhettek meg az olvasók. Mindezek mellett került sor a Szegedi Törvényszék Dicsőségfalának felállítására, a Szegedi Törvényszék Dísztermének névadójára, és a 2017. évben megrendezett nagy sikerű történeti perszimulációra.

 

Szeged, 2019. április 05. napján

 

a Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya