„A gyermekek önálló jogalanyok, de ahhoz, hogy jogaikat gyakorolni tudják, őket elsősorban életkorukból fakadó sérülékenységük folytán fokozottan támogatni kell” – a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Programjáról beszélgettünk

A gyermekbarát igazságszolgáltatás fogalmát az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2010-ben kiadott, a gyermekbarát igazságszolgáltatásról szóló Iránymutatása használta először. Az Iránymutatás határozta meg azokat a szempontokat, amelyek az ENSZ Közgyűlése által elfogadott Gyermekek jogairól szóló Egyezményben deklarált gyermeki jogoknak az igazságszolgáltatásban történő érvényesülését biztosítják.

A gyermekközpontú igazságszolgáltatás a legmagasabb szinten biztosítja a gyermekek jogainak tiszteletben tartását és hatékony érvényesítését, elsődleges szempontként juttatja érvényre a részvételükkel folyó vagy őket érintő minden ügyben a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit.

A program részeként az Országos Bírósági Hivatal Elnöke 2013-ban életre hívta a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Munkacsoportot, amelynek feladata a kitűzött célok megvalósításának elősegítése.

A programnak köszönhetően az elmúlt években számos eredmény született az igazságszolgáltatás gyermekközpontúvá tétele terén.

A program eredményeként a gyermekközpontú igazságszolgáltatással kapcsolatos elvárások bekerültek az eljárásjogi jogszabályokba.

A bírák folyamatosan lehetőséget kapnak arra, hogy központi, regionális, valamint helyi szinten szakmai és érzékenyítő képzéseken vegyenek részt, ezen témában. A Magyar Igazságügyi Akadémián minden év novemberében más-más fókusz pontokkal rendez szakmai konferenciát, amelynek keretében a résztvevők tovább gyarapíthatják ismereteiket.

A birosag.hu internetes oldalon létrejött a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás almenü, segíti a fiatalokat jogaik érvényesítése során felmerülő kérdésekben.

A program keretében valamennyi törvényszéken, így a Szegedi Törvényszéken is és számos járásbíróságon működnek gyermekmeghallgató szobák.

A folyamatos szakmai konzultáció biztosítására a táblabíróságokon és a törvényszékeken gyermekközpontú igazságszolgáltatás koordinátorok kerültek kijelölésre

A bírák mindennapi munkájának segítése céljából az OBH összeállította a gyermekek ügyeiben jártas szakértő bírák névjegyzékét.

További cél, hogy a bíróságok - a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként - a jelzőrendszer egyéb résztvevőivel, úgy, mint a rendőrséggel, ügyészséggel, gyámhatóságokkal, családsegítő szolgálatokkal, iskolákkal való szorosabb együttműködést alakítsanak ki.

A Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Programmal kapcsolatban dr. Cseh Lívia Ágnest, az OBH Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Munkacsoport tagját, a Szegedi Járásbíróság bíráját, valamint dr. Nagy Zsuzsannát, a Szegedi Törvényszék tanácselnökét kérdeztük.

Dr. Cseh Lívia Ágnes:

Nagyon fontos a bírákat illetően az érzékenyítés, annak tudatosítása, hogy a gyermekek önálló jogalanyok, de ahhoz, hogy jogaikat gyakorolni tudják, elsősorban életkorukból fakadó sérülékenységük folytán fokozottan támogatni kell őket.

Már az eljárás elején számukra érthető „gyermek nyelven” tájékoztatni kell őket arról, hogy mi fog történni és mi az adott eljárási cselekmény lényege, így a gyermekek biztonságérzete, ezzel az eljárás eredményessége növelhető.

Az eljárás megfelelő körülményeinek biztosítása rendkívül jelentőséggel bír, e körben kiemelt szempont a meghallgatások számának minimalizálása, a kihallgatás helyszínének egyéniesítése, idejének korlátozása, az eljárás más szereplőivel való találkozás lehetőségének korlátozása, továbbá - legfőképpen a szexuális jellegű bűncselekmények esetén - az is fontos szempont, hogy a gyermeket azonos nemű személy hallgassa meg.

Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy a tárgyalótermi környezet nem biztos, hogy megfelelő meghallgatási helyszín, a bíróságnak az ügyfélkörtől elkülönített részén kialakított, barátságos, megnyugtató helység, a vádlottak távolléte oldja a gyermek szorongását, ami a gyermekmeghallgató szobák szükségességét nap, mint nap igazolja.

Fokozott figyelmet kell fordítani a gyermek meghallgatásának hosszára, mivel a gyermekek a felnőtteknél rövidebb ideig – legfeljebb 45 percig - tudnak odafigyelni az eljárásra, ezt meghaladóan rendszeresen szünetet kell tartani.

A Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Programmal elért eredményeket összegezve elmondta, hogy a gyermekközpontú igazságszolgáltatás szemléletének integrálása a napi szintű bírói munkába kifejezetten jó úton halad, a bírák egyre jobban odafigyelnek a gyermekek speciális igényeire, de a teljes szemléletváltás eléréséhez a bírák aktív együttműködése mellett további feladatok várnak a Munkacsoportra.

Dr. Nagy Zsuzsanna, a Szegedi Törvényszék tanácselnöke elmondta, hogy a családi jogi perekben, ezen belül a szülői felügyeleti jog gyakorlása és a kapcsolattartási perekben van kiemelt jelentősége a gyermekek érdekének védelmének.

Ezekben a perekben a szülői kötődés és a gyermek nevelés alkalmasságának megállapítása miatt speciális szakképzettségű személy meghallgatása szükséges, különös tekintettel arra, hogy a gyermek szenvedő alanya lehet a kialakult helyzetnek és a szülő általi befolyásolásnak.

A bíróság minden esetben a koránál és érettségénél fogva ítélőképességgel rendelkező gyermek meghallgatására törekszik, amely meghallgatás feltételei a Szegedi Törvényszéken rendelkezésre állnak a bírák számára.

Minél több alkalommal, szakemberek bevonásával megtartott képzések megtartása szükséges a gyermekközpontúság növelése érdekében.

Szeged, 2019. március 5. napján

a Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya