Különdíjat nyertek a Szegedi Járásbíróság bírái az OBH „Eredményesség és elégedettség - a bírósági bürokrácia csökkentése” elnevezésű pályázatán

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke - az ítélkezés során jelentkező bírósági bürokrácia felmérésére, csökkentésére, az adaptálható jó gyakorlatok bevezetésére - pályázatot hirdetett „Eredményesség és elégedettség - a bírósági bürokrácia csökkentése” címen, amely pályázaton a Szegedi Járásbíróság bírái: dr. Sinkó Zsuzsanna, dr. Szabó Szilvia és dr. Zombory Rita közös pályaműve különdíjban részesült. Ennek kapcsán a díjazottakkal beszélgettünk.

 

Mi volt a pályázat célja?

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke pályázatot hirdetett az ítélkezés során jelentkező bírósági bürokrácia felmérése, csökkentése és az átvehető jó gyakorlatok bevezetése érdekében. A pályázat célja az volt, hogy felmérje a bírósági, illetve az egyéni szinten alkalmazott módszereket, elképzeléseket, terveket, amelyek a bírósági szervezetrendszerben megvalósíthatóak, és ezáltal az ítélkezést és a bírósági működést eredményesebbé tehetik.

 

Mi volt a pályázatotok lényege?

A Szegedi Járásbíróság nevében elkészített pályamű arra kereste a választ, hogy melyek azok a munkafolyamatok és eljárási cselekmények, amelyek tovább racionalizálhatóak. Azokat az adminisztratív feladatokat, eljárási elemeket, kötelezettségeket vette számba, amelyek az ítélkezés során a bíró munkájánál jelentkeznek és munkaszervezéssel, nyomtatványokkal, tájékoztatók készítésével, bélyegzők rendszeresítésével, illetve informatikai megoldásokkal azok ideje és az azokkal járó költségek csökkenthetők mind büntető, mind polgári ügyszakban.

 

Melyik témakörben készült a pályamunka?

A Szegedi Járásbíróság az ítélkezés során jelentkező bírósági bürokrácia felmérésének, csökkentésének eszközei, módszere – bevezethető megoldások témakörében készítette el a "Tervek az ítélkezés során jelentkező bírósági bürokrácia csökkentésére" című pályaművét.

 

Miért ezt a témakört választottátok?

Az volt a célunk, hogy a mindennapi munka során jelentkező nehézségeket és azok megoldási lehetőségeit felmérjük, áttekintsük azokat a munkafolyamatokat, amelyek tovább egyszerűsíthetőek, munka-átszervezéssel. Mindezek eredményeként több idő fordítható az ítélkezési tevékenységre.

Az igazságügyi alkalmazottak által végzett munkafolyamatok további racionalizálásával pedig, az általuk végzett egyes tevékenységek ideje csökkenthető, amelynek eredményeképpen hasznosabban kihasználható a munkaidő, és e mellett csökkenthetőek az adminisztrációval felmerülő költségek is.

 

Milyen konkrét megoldási javaslatokat tettetek?

Javaslatot tettünk a tájékoztatók, nyomtatványok körének szélesítésére, a tárgyalások és az ülések előkészítése körében a bírósági titkárok és ügyintézők bevonására, a bélyegzőhasználat kiterjesztésére, valamint a papíralapú és az informatikai rendszerek közötti kapcsolat megteremtésére.

 


 

Szeged, 2018. december 21. napján

 

a Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya