Dr. Bakos Éva a Szegedi Törvényszék Büntető Kollégiumának új vezetője

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2018. december 1. napjától hat évre dr. Bakos Éva törvényszéki tanácselnököt nevezte ki a Szegedi Törvényszék Büntető Kollégiumának vezetőjévé.

Dr. Bakos Éva 1989-ben a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán „summa cum laude” minősítéssel szerzett diplomát, majd ugyanezen évtől a Szegedi Városi Bíróságra nyert fogalmazói kinevezést.

Kitűnő minősítésű jogi szakvizsgája után bírósági titkári, majd 1991-ben pedig büntető ügyszakban ítélkező bírói kinevezést kapott.

2003-tól a Csongrád Megyei Bíróságra került áthelyezésre, ahol másodfokú tanácsban előadóbíróként, majd 2012-től tanácselnökként tevékenykedett.

2018. július 1-től az új Be. Munkacsoport elnöki tisztsége mellett a Szegedi Törvényszék Büntető Kollégiumában egyes igazgatási feladatok ellátására felkért tanácselnökként dolgozott.

Dr. Bakos Éva kollégiumvezető megbízatása idejére az ügyek időszerűségi mutatóinak javítását és az ítélkezés szakmai színvonalának további emelését tűzte ki célul.

Szeged, 2018. december 11.

Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya