Sajtótájékoztató a Szegedi Törvényszéken

2018. július 12. napján sajtótájékoztatót tartott a Szegedi Törvényszék, amelynek aktualitását az új büntetőeljárási kódex hatálybalépése, a Szegedi Törvényszék épületének felújítása és szervezeti egységeinek költözése, valamint a Bíróságok Napja adta.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény, mely az időszerűség és hatékonyság jegyében az eljárás gyorsítását tűzte ki célul 2018. július 01. napján lépett hatályba. Az állampolgárokat érintő legfontosabb változásokról dr. Bakos Éva, a Szegedi Törvényszék büntető ügyszakos tanácselnöke, dr. Nagy Andrea törvényszéki bíró, valamint Juhászné dr. Prágai Erika törvényszéki tanácselnök, a Szegedi Törvényszék sajtszóvivője nyújtott tájékoztatást. A sajtótájékoztató keretében a jelenlévők tájékoztatást kaptak az eljárások egyszerűsítését, gyorsítását szolgáló jogintézményekről, mint például a feltételes ügyészi felfüggesztés, a közvetítői eljárás lehetősége és az egyezség. Külön kiemelésre került az immár kötelezően alkalmazandó előkészítő ülés jelentősége, annak ítélkezést gyorsító hatása, emellett ismertető hangzott el a jogorvoslati rendszer átalakulásáról, valamint a kényszerintézkedésekkel kapcsolatos és különleges bánásmódra vonatkozó új szabályokról. A megjelenteket mindemellett tájékoztatták arról is, hogy a törvényszék a honlapján megjelenő, folyamatosan bővülő tájékoztató anyagokkal is igyekszik segíteni az állampolgárokat, ezáltal elősegítve jogaik helyes és hatékony gyakorlását.

A megjelent sajtószervek képviselőit dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke tájékoztatta a Szegedi Törvényszék Szeged, Széchenyi tér 4. szám alatti épületének felújításáról és az egyes szervezeti egységek költözéséről, kiemelve annak jelentőségét, hogy az ügyfelek folyamatos tájékoztatása érdekében a törvényszék honlapján naprakész információk kerülnek elhelyezésre az egyes szervezeti egységek elérhetőségével kapcsolatban. A sajtótájékoztatón tájékoztatta a megjelenteket, hogy 1869. július 15-én hirdették ki a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikket, amely deklarálta a bírói függetlenséget, s annak garanciájaként rögzítette, hogy a bíró kizárólag a törvények, a törvény alapján alkotott rendeletek és a törvényerejű szokások szerint tartozik eljárni és ítélni. Ez a magyar igazságszolgáltatás történetének egyik legmeghatározóbb állomása volt, ezért ünnepeljük július 15-én a Bíróságok Napját.

A sajtótájékoztatót követően a Szegedi Törvényszék elnöke és az előadók számos interjút adtak a fenti témákban.

Szeged, 2018. július 12. napján

a Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya