A Bíróságok Napját ünnepelték a Szegedi Törvényszéken

A bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. cikk kihirdetésének évfordulója (július 15-e) 2001 óta minden évben a bírák és igazságügyi alkalmazottak ünnepnapja. E napon emlékezünk a magyar igazságszolgáltatás működésének meghatározó állomására, az igazságügyi szervezet függetlenségére, önállóságára és eredményeire.

A Bíróságok Napját ünnepelte a Szegedi Törvényszék 2018. július 13. napján, amelynek keretében átadásra kerültek a bírák és igazságügyi alkalmazottak kiemelkedő igazságszolgáltatási tevékenységük és példamutató életpályájuk elismeréseként alapított díjak.

 

 

Dr. Tárkány-Szűcs Babett, a törvényszék elnöke ünnepi köszöntőjében emlékeztetett a Bíróságok Napja az igazságszolgáltatás meghatározó állomásának, a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk kihirdetésének ünnepe is, amelyen azon munkatársainkat ismerjük el, akiknek életpályája, az igazságszolgáltatás érdekében végzett tevékenysége mindannyiunk számára például szolgálhat. Kiemelte, hogy a mindennapi munka az, ami lehetőséget ad az ünnepre, hiszen a hétköznapokban is kifejezünk valamit, megjelenítünk egy értéket a munkánkkal, az elhivatottságunkkal. Az igazságszolgáltatásért dolgozni különleges hivatás, amely sokszor embert próbáló. A sokszínű feladatok, különleges szakértelmet, felelősségteljes odaadást és ami talán a legfontosabb, páratlan emberi hozzáállást igényelnek.

Köszöntőjében visszaidézte a bírói függetlenség "legfáradhatatlanabb védelmezőjének” Juhász Andornak, a Kúria egykori elnökének szavait, miszerint a bíró nem lehet szolgája a törvény betűinek, hanem mint a szobrász az alaktalan agyagmasszából, úgy formálja ki az anyagi igazságot művészi kézzel, fáradságos értelmi és lelki munkával a per adathalmazából, állandóan szem előtt tartva, hogy ítéletével embersorsot intéz, könnyet szárít vagy fakaszt, szilárdítja vagy megrendíti a jog és erkölcs uralmába vetett hitet és közmeggyőződést”.

 

Az Országos Bírói Tanács 2018. évben

címzetes törvényszéki bírói címet adományozott:

  • Dr. Nové Ágnesnek, a Szegedi Járásbíróság csoportvezető bírájának,

  • Dr. Fekete Márianak, a Szegedi Járásbíróság bírájának.

címzetes főtanácsosi címet adományozott:

  • Dr. Erdélyi Henriettának, a Szegedi Járásbíróság titkárának.

címzetes tanácsosi címet adományozott:

  • Baksa Zsuzsannának, a Szegedi Törvényszék elnöki irodavezetőjének,

  • Csesznek József Attilánénak, a Szegedi Járásbíróság írnokának.

 

 

Az ünnepség fényét Péter Lea szavalata, valamint Szauer Bianka és Vida Fruzsina Hanna hárfa előadása emelte.

 

Szeged, 2018. július hó 17. napján

 

a Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya