Eredményes évet zárt a Szegedi Törvényszék

2018. május 3-án tartotta a Szegedi Törvényszék a 2017. évet értékelő összbírói értekezletét, amelyet megelőzően a Szegedi Törvényszék és a Szegedi Ítélőtábla elnöke közös sajtótájékoztató keretében mutatta be a törvényszék és az ítélőtábla 2017. évi munkáját.

Dr. Tárkány-Szűcs Babett a Szegedi Törvényszék elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy az igazságszolgáltatással szembeni elsődleges elvárás, hogy a bíróságok döntéseiket egységes jogalkalmazási gyakorlatot folytatva, észszerű időn belül hozzák meg. E követelménynek való megfelelés pedig alapvetően befolyásolja az igazságszolgáltatásba vetett állampolgári bizalmat. Mindezen célokat tartotta szem előtt a Szegedi Törvényszék 2017. évi munkája során is, amelynek során elért eredmények az OBH Elnökének stratégiai céljaival összhangban az Országos Bírósági Hivatal támogatásával valósulhattak meg.

Az ítélkező tevékenység kapcsán elmondta, hogy 2017. évben 50.038 db ügy érkezett a bíróságra, amelyből 12.822 db peres ügy volt.

A büntető ügyszak kapcsán hangsúlyozta, hogy a helyi bíróságok büntető ügyszakában a befejezett ügyek száma jelentősen meghaladta az érkezett ügyek számát, a tavalyi évhez viszonyítva 25 %-kal csökkent a folyamatban lévő ügyek száma.

A civilisztikai ügyszak kapcsán elhangzott, hogy a járásbíróságok esetében az érkezésben tapasztalható emelkedés elsősorban a családjogi perek kapcsán jelentkezett, míg a nem peres ügyeken belül a végrehajtási és a közvetítői ügyek száma emelkedett, amely jogintézmény jelentősége az utóbbi években folyamatosan nőtt.

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (KMB) kapcsán rámutatott, hogy a Szegedi KMB régiós szinten is kiválóan teljesít, amely 2018. január 1. napjától regionális illetékességgel folytatja tevékenységét.

Az időszerűség kapcsán kiemelte, hogy a járásbíróságokon a peres ügyek 87 %-a egy éven belül befejeződik.

Az ítéletek szakmai megalapozottságát mutatja, hogy járásbírósági szinten a büntető ügyszakban az ügyek 73,3 %-a, a civilisztikai ügyszakban 92,92 %-a elsőfokon jogerőre emelkedett.

A törvényszék engedélyezett létszáma 2017. december 31. napjára 436 főről 459 főre emelkedett. Ennek indokát elsődlegesen a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság regionális illetékességű válása indokolta.

 

 

A törvényszék vezetésének a munkatársak elismerése iránti elkötelezettségét mutatja a 2017. évben elnyert „Családbarát munkahely” cím is.

A regionális illetékességi területű Szegedi KMB megnövekedett személyi állományára tekintettel 2018. évi feladatként a KMB új épületbe történő költözése jelentkezett. Szintén az év jelentős előrelépését jelenti, hogy továbbhaladnak a Szeged, Széchenyi tér 4. szám alatti épület felújításával kapcsolatos folyamatok. Várhatóan 2019. év elején hagyja el a bíróság a Széchenyi tér 4. szám alatti épületet és a felújítás időtartama alatt a Szeged, Fő fasor 16-20. szám alatti épületben végzi tovább tevékenységét.

Végezetül ismertette a Szegedi Törvényszék szerepvállalását az országos programokban, így a bírósági közvetítésben, tanúgondozásban, a gyermekközpontú igazságszolgáltatásban, vagy a Nyitott Bíróság Programban. 2017-es év meghatározó momentuma volt az új eljárásjogi kódexekre való felkészülés. A 2018-as esztendő az új Büntető eljárásjogi kódexre történő felkészülés az ezzel kapcsolatos képzések megszervezésének keretében fog zajlani.

Összegezve a Szegedi Törvényszék a 2017-es évben eddigi eredményei megtartása mellett eredményesen felelt meg azoknak a kihívásoknak, amelyeket az új eljárásjogi kódexekre való felkészülés, a regionális illetékességű közigazgatási és munkaügyi bíróság felállítása, vagy éppen ebből eredően az épületfejlesztések kapcsán bekövetkező költözések jelentettek.

 

 

Dr. Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke kiemelte, hogy a Szegedi Ítélőtábla és a Szegedi Törvényszék közötti együttműködés példaértékű, amely az elmúlt évben közösen megvalósított képzési projektekben is megjelent.

Mint elhangzott az Ítélőtábla Kollégiumai szakmai kohéziós testületként működik, összegzi a régióban felmerülő szakmai álláspontokat és képviseli azokat a Kúria Kollégiumában.

A Szegedi Törvényszéket érintő költözéssel kapcsolatban kitért arra is, hogy a Szegedi Ítélőtábla épületében ezidáig a Szegedi Törvényszék által használt épületszárnyából a Szegedi Törvényszék Katonai Tanácsának, valamint a törvényszéki végrehajtók kiköltözésével az épület immáron teljes egészében az ítélőtáblához kerül vissza, ezáltal méltó környezetben és körülmények között kerül elhelyezésre az új büntető tanács, az informatikai osztály, valamint az irattár is.

Szeged, 2018. május 4. napján

a Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya