Az új büntetőeljárásról szóló törvény közelgő hatálybalépése kapcsán tartottak bírói tanácskozást a Szegedi Törvényszéken

Mint az ismeretes 2018. július 1. napján hatályba lép a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény. Az új eljárási rendre való felkészülés magas szakmai színvonalának biztosítása érdekében dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke még 2017. évben létrehozta a törvényszék „Új Be. Munkacsoportját”. A munkacsoport tagjai vállalták, hogy a Szegedi Ítélőtáblával közösen 2018. március 5-7. és március 21-23. napjai között tartandó képzésen előadásokat tartanak, valamint ezen előadók a hatékony és gyors felkészülés érdekében a Szegedi Törvényszék által szervezett helyi képzéseken is átadják a bírák és bírósági titkárok részére az Országos Bírósági Hivatal által megrendezett képzők képzésén megszerzett tudásukat.

Az új büntetőeljárási törvény alkalmazására történő eredményes felkészülés, valamint a központi és helyi képzések rendszerének ismertetése céljából dr. Joó Attila a Szegedi Törvényszék Büntető Kollégiumának vezetője és egyben a Szegedi Törvényszéken működő „Új Be. Munkacsoport” elnöke 2018. február 23. napjára bírói tanácskozást hívott össze a Szegedi Törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróságok büntető ügyszakos bírái és bírósági titkárai részére.

A nagy érdeklődés mellett megtartott bírói tanácskozáson a megnyitót követően a központi és helyi képzések rendszeréről Rózsáné dr. Markó Zsuzsanna, a Szegedi Törvényszék elnökhelyettese tartott tájékoztatást a részt vevők részére, majd dr. Joó Attila a büntetőeljárási reform fő irányvonalait ismertette, melynek keretében ismertette az új kódex célkitűzéseit, illetve a törvény legfontosabb újításait.

A felkészülés 2018. február 23. napján megtartott első állomását követően március hónapban a Szegedi Ítélőtáblával közös központi képzések lebonyolítására kerül sor, majd a Szegedi Törvényszék 2018. április, május és június hónapjaiban helyi szinten további előadásokat és workshop-okat tart.

Szeged, 2018. március 01. napján

a Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya