Két fogalmazói álláshelyre pályázhatnak a Szegedi Törvényszékre jelentkezők

2018. I. félévében 13 megyében, összesen 34 bírósági fogalmazói álláshely várja a jogi végzettségű fiatalokat, folyamatos fejlődési lehetőségekkel és továbbképzésekkel.

A Szegedi Törvényszék illetékességi területén a Szegedi Járásbíróságra 1 fő, a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi BÍróságra 1 fő fogalmazói álláshely került meghirdetésre.

 

 

A pályázatok beérkezésének határideje 2018. március 01. (16 óra 30 perc)

 

A pályázatot személyesen vagy postai úton az Országos Bírósági Hivatalba kell eljuttatni a 1055 Budapest, Szalay utca 16. szám alá.

 

A jelentkezők a felvételi eljárás során írásbeli és szóbeli versenyvizsgát tesznek, amelynek célja, hogy felmérje a pályázók jogi problémák felismerésére, eldöntésére, illetve álláspontja megfogalmazására vonatkozó képességeit, készségeit, továbbá az általános jogi műveltségét, szóbeli kifejező-, döntés- és konfliktuskezelési képességét.

A felvételt nyert bírósági fogalmazók a 3 éves joggyakorlat ideje alatt folyamatos helyi- és központi képzések keretében valamennyi ügyszakban gyakorlatot szereznek, így részt vesznek a büntető, a polgári, a közigazgatási és munkajog területén az első- és másodfokú bírói munkában, de megismerik a cégbíróság munkáját, az ügyfélszolgálati irodák, kezelőirodák működését, határozat-tervezeteket szerkesztenek, jegyzőkönyvet vezetnek a tárgyalásokon. A tapasztalatok alapján a fogalmazói időszakban megszerzett szakmai tudás nagyban hozzájárul a szakvizsgák sikeres, kiváló eredménnyel történő letételéhez.

A fentieken túl a fogalmazók részt vesznek az ügyfélfogadási napokon, ahol beadványokat szerkesztenek és eljárásjogi ismeretekkel segítik a jogkereső állampolgárokat. Mindemellett a bírósági fogalmazóknak lehetőségük van külföldi ösztöndíjprogramokban és tanulmányutakon való részvételre, nyelvtudásuk továbbfejlesztésére is.

A bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzat (3/2016. (II. 29.) OBH utasítás) hatályba lépésével a felvételi eljárás megújult. A 2017. évi szabályzatmódosítás eredményeként jelentősen bővült, illetve változott a többletpontok rendszere, valamint több esetben változott azok igazolásának módja is. Emellett szélesebb körben lehetségessé vált az egységes álláshely betöltési időponttól történő eltérés. A szabályzatmódosításnak köszönhetően rövidült és egyben rugalmasabbá is vált a felvételi eljárás. Ugyancsak módosultak a kinevezés feltételei, amely által még objektívabb lett a kiválasztási rendszer.

A jelentkezés feltételeiről és a megújult felvételi eljárásról, versenyvizsgáról részletes információk elérhetőek a birosag.hu weboldalon a Fogalmazói pályázat menüpontban és és mia.birosag.hu weboldalon a Bírósági fogalmazói felvételi menüpontban érhetők el. 

 

Szeged, 2018. január 26.