„Guilty”- angol nyelvű perszimuláció a Szegedi Törvényszéken

Kiemelt érdeklődés mellett zajlott a Szegedi Törvényszék által 2017. november 30. napján a „Nyitott Bíróság” program keretében megrendezett idegen nyelvű perszimulációs előadása, amelyen a Deák Ferenc Gimnázium, a Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium és Általános Iskola, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, valamint az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola több mint 100 diákja vett részt.

 

 

A program különlegességét az adta, hogy a Szegedi Járásbíróság bírája, bírósági titkárai és fogalmazói az általuk feldolgozott jogesetet angol nyelven mutatták be.

Dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy a „Nyitott Bíróság” program keretében a középiskolások megismerhetik az igazságszolgáltatás működését, a megszerzett ismeretek pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy jogtudatos állampolgárokká váljanak. Kihangsúlyozta, hogy milyen fontos szerepe van a nyelvtanulásnak és az idegen nyelvek ismeretének is, hiszen az élet egyetlen területe, így a bírósági életpálya sem képzelhető el idegen nyelvek ismerete nélkül, a bírósági szervezetben dolgozók számára pedig folyamatosan adott a lehetőség a külföldi tanulmányutakon való részvételre, ismereteik gyarapítására.

Az feldolgozott jogeset lényege szerint a vádlott újságban megjelent hirdetés alapján jelentkezett egy állásra, amelyet egy budapesti lakos ajánlott fel a szegedi lakásának takarítására, karbantartására, amely feladatok megvalósítása érdekében a sértett átadta a vádlottnak lakása kulcsát. A vádlott ezt követően feladott egy internetes hirdetést, amelyben az ingatlant eladásra kínálta 15.000.000,- Ft-ért. A hirdetésre jelentkezett a sértett, aki személyes találkozót beszélt meg a vádlottal az ingatlan megtekintése érdekében. A vádlott annak érdekében, hogy a sértettben ne merüljön fel kétség a tulajdonosi mivoltát illetően, az ingatlanban saját fényképeit, személyes használati tárgyait helyezte el. A sértett, mint jogban járatlan és ügyvéd nélkül eljáró személy nem kérte a vádlottól az ingatlan tulajdoni lapját, a földhivatalnál előzetesen nem tájékozódott. A sértett a megtekintés alkalmával jelezte a vádlottnak, hogy megtetszett neki lakás, azt mindenben megfelelőnek tartja, mire a vádlott közölte, hogy van még egy komoly jelentkező, így amennyiben a sértett vásárlási szándékai komolyak, fizessen részére 1.000.000,- Ft foglalót készpénzben. A sértett kifizette ezen összeget, amelynek átvételéről elismervényt állítottak ki és írtak alá azzal, hogy az adásvételi szerződést két héten belül az ügyvédeik jelenlétében kötik meg, azonban ezen időpontot követően a sértett többé nem tudta elérni a vádlottat. Többszöri sikertelen próbálkozás után a sértett ismét elment az ingatlanhoz, azonban a vádlott nem tartózkodott ott, ezért a szomszédoktól érdeklődött, akik elmondták, hogy a vádlott valójában nem tulajdonosa az ingatlannak.

 

 

A perszimulációs előadás befejezését követően interaktív beszélgetésre került sor a diákok és az előadásban részt vevő bírósági dolgozók között. A diákok választ kaphattak a jogeset kapcsán megfogalmazódott kérdéseikre, valamint a bíróság működéséről és a bíróságon folyó munkáról is tájékozódhattak.

 

Szeged, 2017. december 1. napján

 

További képekért kattintson ide.

 

a Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya