Ügyféltájékoztatók az új eljárási szabályokról a Szegedi Törvényszék honlapján

2018. január 1. napja jelentős változást hoz a polgári, közigazgatási és munkaügyi igazságszolgáltatás működésében, hiszen hatályba lép az új Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) továbbá a hozzájuk kapcsolódó módosító jogszabályok.

Az új eljárási szabályok kihatással lesznek a polgári, a közigazgatási és munkaügyi peres és nemperes eljárások menetére.

Az alapvetően megújuló eljárási rendszer a bírósági szervezetet is kiemelkedő szakmai és igazgatási kihívások elé állítja. Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) a kódexek alkalmazására történő felkészülést projektszervezetek keretében valósítja meg. A szakmai munka mindhárom (a Pp., a Kp. és a 2018. júliusában hatályba lépő büntető eljárási kódex esetében) eljárási törvényhez kapcsolódó projektben 3-3 – jogszabály-véleményezési, képzési és igazgatási – munkacsoportban zajlik.

A Szegedi Törvényszék 2017. szeptember 18 és 21., valamint szeptember 25 és 28. napjai között kétszer 4 napos képzést rendezett a Szegedi Ítélőtábla és a Szegedi Törvényszék civilisztikai ügyszakos bírái, bírósági titkárai és bírósági fogalmazói számára a Pp. új szabályairól.

A közigazgatási perrendtartás szabályairól Budapesten tartottak és tartanak összevont képzéseket 2017. szeptember, október, november illetve december hónapokban 3 napos időtartamokban.

A változások az ügyfeleket is kihívások elé állítják. Az ítélkezés eredményessége, a bíróság iránti bizalom nagyban múlik azon, hogy mennyire ismerik majd az új szabályokat. Ezért az OBH kiemelkedően fontos tartja, hogy a bíróságok figyelmet fordítsanak a jövendő ügyfelek tájékoztatására is. Ennek érdekében a Szegedi Törvényszék honlapján (http://szegeditorvenyszek.birosag.hu) az „Ügyfeleinknek” menüpontja alatt két önálló aloldalt hozott létre, amelyen folyamatosan kerülnek elhelyezésre az új Pp. és az új Kp. szabályaira vonatkozó tájékoztató anyagok, amelyeket részben a Székesfehérvári Törvényszék, részben az OBH, részben a Szegedi Törvényszék munkatársai készítettek.

 

Az aloldalak elérhetőek az alábbi hivatkozásokról:

 

Reméljük, hogy az elhelyezett anyagok hozzájárulnak ahhoz, hogy a jogkereső állampolgárok megismerhessék az új eljárási szabályokat.

 

Szeged, 2017. november 29. napján

 

a Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya