Sikeresen pályázott a Szegedi Törvényszék a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” témában kiírt pályázaton

A Szegedi Törvényszék az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján „családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” témában meghirdetett nyílt pályázaton három egymással szorosan összefüggő eredmény megvalósítását tűzte ki célul.

 

 

Egyrészt az Országos Bírósági Hivatal elnökének stratégiai céljai mentén kialakított és megkezdett életpályamodell alcéljai között megvalósítandó családbarát munkahely megteremtése érdekében megkezdett lehetőségek bővítését, másrészt pedig a családi élet és munkahelyi teljesítmény sikeres összehangolását segítő tréningek megrendezését, továbbá „Munkahelyi kisokos” címmel a munkavállalók tájékoztatását elősegítő kiadvány elkészítését.

 

Komplex Családi Nap megrendezése

A bíróság bizonyos esetekben az „átlagos” munkahelyektől eltérő „speciális” munkahelynek minősül, melyből következően a munkavállalókra is „speciális” szabályok vonatkoznak.

Az életpálya csoport alcéljai között lehetőség volt a családbarát munkahely megteremtése érdekében is lépéseket tenni. E körben a Szegedi Törvényszék már a programot megelőző időszakban is számos családbarát intézkedéssel (pl.: családi nap, mikulás ünnepség, nőnap, karácsonyi ünnepség) igyekezett egyensúlyt teremteni a családi élet és a munkahelyi kötelezettségek között. Emellett a „Zöld Bíróság” munkacsoport keretén belül is célul tűzte ki a munkavállalók egészségmegőrzését biztosító feltételek megteremtését. A társadalmi szerepvállalás jegyében a törvényszék dolgozói már tíz éve véradással segítik a Magyar Vöröskereszt munkáját, továbbá három éve a karácsonyi adománygyűjtés keretében tartós élelmiszerekkel támogatja a rászoruló családokat.

Ennek keretében, a lehetőségekhez mérten a családos munkavállalókat kedvezményes belépőjegyekkel szeretnénk támogatni (Szegedi Vadaspark, játszóház, kalandpark)

A megrendezendő családi napon a gyerekeknek és szülőknek szóló játékos vetélkedők (vetélkedő, kézműves foglalkozás, rajzverseny, arcfestés, ügyességi játékok...) szervezésével kívánjuk biztosítani a munkavállalók számára azt, hogy a mindennapi munkavégzés mellett más környezetben is lehetőségük legyen családi programokon részt venni, kötetlen beszélgetéseket folytatni, kikapcsolódni.

 

Családi élet és munkahelyi teljesítmény sikeres összehangolását segítő tréning, egészségnap megrendezése

A Szegedi Törvényszék jelen pályázat keretében a családi programok szervezése mellett a családi élet és munkahelyi teljesítmény sikeres összehangolásához kapcsolódó tréninggel egybekötött egészségnap megrendezését tervezi megvalósítani.

Ennek keretében a törvényszék épületében szakemberek segítségével életvezetési tanácsadással egybekötött idő és stressz kezelő tréninget biztosítanánk a munkavállalók részére.

 

„Munkahelyi kisokos” elkészítése

Egy kezdő munkavállaló számára az új feladatok ellátása, új környezet és kollégákhoz való alkalmazkodás komoly kihívást jelent, mely minden esetben fokozott pszichés terheléssel jár.

Hasonló helyzetbe kerülhetnek a gyermekvállalás, illetve egyéb ok miatt tartósan távol lévő kollégák, hiszen a magas színvonalú ítélkezési tevékenység fenntartása - a folyamatos jogszabályváltozás miatt - állandó szakmai képzést igényel, mely képzésben a tartósan távollévő munkavállalók ez idáig nem vettek részt, ami sok esetben - a gyermeknevelés mellett - komoly kihívás elé állította a visszatérő munkavállalót. A gyakorlati tapasztalatok alapján számos munkavállaló nincs tisztában azzal, hogy munkabérén felül milyen további támogatásban részesülhet.

A pályázati célok megvalósításánál e körben kívánjuk segíteni az újonnan érkező, illetve a gyermekvállalás miatt hosszabb időre távol lévő munkavállalókat.

E körben a törvényszék „Munkahelyi kisokos” címmel rövid, a bíróság szervezeti felépítését bemutató, továbbá a jogszabályok, illetve belső normák által a munkavállalók részére biztosított kedvezményeket (pl.: GYES, GYED, lakásépítési támogatás, utazási költségtérítés...) tartalmazó kiadvánnyal szeretné tájékoztatni leendő és meglévő munkavállalóit.

Emellett a törvényszék elektronikus úton továbbra is folyamatosan kapcsolatot tartana a tartósan távol lévő munkavállalóival és tájékoztatná őket a törvényszéken megrendezésre kerülő helyi és regionális képzésekről, szakmai értekezletekről, segítve ezzel a munkába való zökkenőmentes visszailleszkedést.

 

 

Szeged, 2017. október 3. napján

 

a Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya