Tovább folytatódik a szakmai gyakornoki program a Szegedi Törvényszéken

A Szegedi Törvényszék a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Karrier Irodájával 2006. november 7. napján megkötött együttműködési megállapodás alapján 2017. év őszén is fogad egyetemi hallgatókat szakmai gyakorlatra.

Jelenleg nyolc hallgató 3 hónapos időtartamban ismerkedik a törvényszéken folyó munkával. A joghallgatókat dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke köszöntötte, egyben röviden tájékoztatta őket a bíróságon zajló kiemelt programokról, a fogalmazóvá válás feltételeiről és rövid betekintést adott a bírói és igazságügyi alkalmazotti életpálya rendszerébe.

A hallgatók a titoktartási nyilatkozat megtétele után büntető és polgári ügyszakban tárgyaló tanácsokhoz beosztva teljes „munkaidőben” vesznek részt a munkában, míg ez idő alatt az egyetemi tanulmányi követelményeiket egyéni tanrend alapján teljesítik.

 

 

A Szegedi Törvényszék az elmúlt évekhez hasonlóan, tanévenként két ciklusban, 3-3 hónapos időtartamban fogad joghallgatókat szakmai gyakorlati ismereteik bővítése céljából. A jelentkezés során előnyt jelent a jó tanulmányi eredmény, a szakmai érdeklődés és a motiváltság bemutatása.

 

Szeged. 2017. szeptember 25. napján

 

a Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya