TÁJÉKOZTATÓ Az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium, valamint a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság működéséről

Hazánkban a közigazgatási és munkaügyi külön bíróságok és a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok 2013. január 1-jétől működnek.

Az igazságügyi szervezeti reform részeként létrejött szervezetek kiemelkedő jelentőségűek a bírósági szervezeti rendszerben, mert a humán erőforrások koncentrálásával a közigazgatási és munkaügyi szakág magasabb szintű ítélkezési tevékenysége folyamatosan biztosítható.

A regionális kollégiumok szakmai, irányító tevékenysége folytán a közigazgatási és a munkaügyi ügyszakos bírák közötti szakmai együttműködés erősebb lett, a horizontális kapcsolatok, illetve a Kúriával fennálló szakmai kapcsolatok intenzívebbek lettek. A jogegység kialakításának újfajta, a XXI. század technikai vívmányait (videokonferencia-rendszer, intranetes fórum stb.) is felhasználó és rendkívül hatékony eszközrendszere, módszere alakulhatott ki.

A közigazgatási és a regionális kollégiumok felállítása – így a szegedi székhelyű Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium működése is – végső soron az igazságügyi reform egyik sikertörténete. Az Európai Bizottság által 2016-ban már negyedik alkalommal közzétett, a tagállamok igazságszolgáltatásának hatékonyságát, minőségét és függetlenségét bemutató igazságügyi eredménytáblán a hazai közigazgatási és munkaügyi bíróságok teljesítménye továbbra is kiemelkedő: az egy lakosra jutó közigazgatási peres ügyhátralék Magyarországon a második legalacsonyabb az Európai Unióban, a közigazgatási perek pedig hazánkban érnek véget az uniós országok közül a hatodik legrövidebb idő alatt.

Ez a kiemelkedő eredmény megmutatkozik a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítélkezési tevékenységének időszerűségében és szakmai színvonalában egyaránt a következők szerint:

A közigazgatási ügyszakban a 2013. évtől az elsőfokú közigazgatási peres ügyek döntő többsége (évente, átlagosan 96,%-a) egy éven belül befejeződik, illetve a hosszabb pertartamú, azaz két éven túli ügyek aránya 2012. és 2016. között 15,45 %-ról 2,93 %-ra csökkent, annak ellenére, hogy az ügyérkezés számottevően, folyamatosan emelkedik.

A munkaügyi ügyszakban az egy éven túl folyamatban lévő ügyek körében a befejezésszám nőtt, az egy éven túl folyamatban maradt perek száma és aránya csökkent. Ennek köszönhetően az egy éven túl folyamatban maradt ügyek aránya 12,09 %-ról 4,6 %-ra csökkent.

A mennyiségi adatok mellett az ítélkezés minősége is lényeges szempont. Példaként említhető, hogy 2015. évben a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszakban hozott ítéletei ellen benyújtott 74 felülvizsgálati kérelmet bírált el a Kúria, ebből 54 esetben hatályában fenntartotta az elsőfokú ítéletet. A felülvizsgálati határozatok tükrében a munkaügyi és közigazgatási ítélkezés a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon magas színvonalú.

 

Szeged, 2016. szeptember 16. napján

 

a Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya