Angol nyelvű perszimuláció kínai joghallgatóknak a Szegedi Törvényszéken

2016. szeptember 05. napján a Szegedi Törvényszék fogadta a Shanghai Politika- és Jogtudományi Egyetem közel 20, az SZTE Állam- és Jogtudományi Karán tanulmányokat folytató büntető igazságszolgáltatási mester szakos hallgatóját.

A hallgatókat és az egyetem képviseletében Prof. Dr. Karsai Krisztina rektorhelyettes asszonyt, Dr. Szomora Zsolt dékánhelyettes urat, valamint a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének oktatóit dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke fogadta. Angol nyelvű köszöntőjében kiemelte a Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi Törvényszék hagyományosan eredményes együttműködésének egy új állomásaként tekint a törvényszékre látogató kínai joghallgatókra, akiknek lehetőségük nyílik a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara által nyújtott hagyományosan magas színvonalú elméleti képzés mellett a mai napon betekintést nyerni a magyar igazságszolgáltatás gyakorlati működésébe is. Mint elnök asszony kiemelte, a szegedi Jogi Kar egyre szélesedő idegen nyelvű képzéseiben résztvevő hallgatók számára a törvényszék a jövőben is otthont kíván nyújtani minden olyan kezdeményezésnek, amelynek révén a megszerzett elméleti tudást a gyakorlatba tudják átültetni, hiszen a Szegedi Törvényszéken egyre több olyan fiatal igazságügyi alkalmazott és bíró végzi tevékenységét, akik alkalmasak arra, hogy idegen nyelven is megismertessék a hazai igazságszolgáltatási rendszer működését.

A köszöntőt követően dr. Czédli-Deák Andrea bírósági titkár szintén angol nyelven megtartott előadásában röviden bemutatta a hazai bírósági rendszer működését és a büntetőeljárások sajátosságait az eljárásban résztvevő felek jogaira és kötelezettségeire tekintettel. Az elméleti tájékoztatást követően a hallgatók egy trükkös csaló jogesetét és rajta keresztül egy büntető tárgyalás menetét ismerhették meg a Szegedi Törvényszék bírósági titkárai, fogalmazói, ügyintézői által bemutatott perszimuláció keretében.

Az előadást követően a résztvevők kerekasztal beszélgetés keretében vitathatták meg a perszimuláció tapasztalatait, amelynek során a Szegedi Törvényszék dolgozói válaszoltak a kínai hallgatók kérdésére, eszmecserét folytattak a kínai és magyar büntetőeljárás sajátosságairól, valamint a hazai és kínai jogászképzésről.

 

További képekért kattintson ide.

 

Szeged, 2016. szeptember 6. napján

 

a Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya