Tájékoztatás migrációs ügyekről (2016. január 04-10.)

A Szegedi Járásbíróságon az elmúlt héten (2016. január hó 04. és 2016. január hó 10. napjai között) összesen 43 migráns személy ügyében tartottak gyorsított bírósági tárgyalást.

A határzár tiltott átlépésének bűntette miatt indult büntetőügyekben a bíróság 40 esetben büntetőjogi felelősséget megállapító határozatot hozott, és 1 esetben hat hónap végrehajtásában két év próbaidőre felfüggesztett börtön fokozatú szabadságvesztésre és három év kiutasításra, 4 esetben négy hónap végrehajtásában két év próbaidőre felfüggesztett börtön fokozatú szabadságvesztésre és két év kiutasításra, valamint 30 esetben egy évi, 4 esetben két évi és 1 esetben három évi Magyarország területéről történő kiutasításra ítélte a vádlottakat, további 1 esetben az iratokat az ügyésznek visszaküldte.

A felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt vádlottakat a bíróság nem sokkal korábban azonos bűncselekmény elkövetése miatt már jogerősen kiutasította az ország területéről.

A bíróság 2 vádlott büntetőjogi felelősségét határzár megrongálásának bűntette miatt állapította meg, ezért a bűncselekményt felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt elkövető vádlottat 1 év 6 hónap börtön fokozatú szabadságvesztésre, a másik vádlottat 1 év 6 hónap végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett börtön fokozatú szabadságvesztésre, míg mindkét vádlottat egyezően 2 év Magyarország területéről kiutasításra ítélte.

A bíróság ítéleteit a vádlottak és védőik valamennyien tudomásul vették, így azok jogerőre emelkedtek. A vádlottak az írásba foglalt ítélet anyanyelvükre történő fordítását nem kérték.

A vádlottak a szerb-magyar államhatáron felállított, Magyarország államhatárának rendje védelmét biztosító létesítmény által védett területre a már mások által korábban megrongált kerítésen kialakított résen keresztül, továbbá a kerítés alatt átbújva jöttek be jogosulatlanul, továbbá a határzár megrongálása miatt bűnösnek kimondott vádlottak a náluk lévő harapófogóval rongálták meg a védelmi létesítmény részét képező kerítést, és ily módon léptek be jogosulatlanul az ország területére.

A vádlottak többségében török, srí lankai, koszovói és albán állampolgárságúnak vallották magukat, míg egy fő szír személyi adatokat közölt.

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra a fenti időszakban összesen 9 menekültügyi kérelem érkezett, melyek közül hármat elutasított a bíróság, további 3 esetben az ügy hatályon kívül helyezéssel, 2 esetben megszüntetéssel és 1 esetben egyéb módon fejeződött be.

További felvilágosítás a Szegedi Törvényszék Sajtóosztályától kérhető.

Szeged, 2016. január hó 11. napján