KÖZLEMÉNY: Az egyes törvényeknek a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról szóló törvény hatályba lépésével kapcsolatosan született igazgatási intézkedések tárgyában - Press Release on Administrative Measures Taken with Regard to the En

 

Mint ismeretes, az Országgyűlés 2015. szeptember 4. napján elfogadta az „Egyes törvényeknek a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról” szóló 2015. évi CXL. törvényt (továbbiakban: módosító törvény), amely 2015. szeptember 15. napjával lép hatályba.

A módosító törvény 24. §-a alapján, a Be. 17. § (6) bekezdése szerint a határzárral kapcsolatos bűncselekmények esetén a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Szegedi Járásbíróság, míg a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességgel jár el. A módosító törvény 1. § (2) bekezdése alapján a Pp. 326. § (14) bekezdése szerint a menedékjogról szóló törvény szerinti határon lefolytatott eljárások eredményekénti és elfogadhatatlanság tárgyában hozott menekültügyi határozat bírósági felülvizsgálati eljárására a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagosan illetékes.

 

A Szegedi Törvényszék az Országos Bírósági Hivatallal szoros együttműködésben az elmúlt időszakban megtette a szükséges intézkedéseket, amelyek a várhatóan megnövekedő ügyteher kezelését szolgálják.

Az új típusú ügyek száma nagyban függ attól, hogy hányan kísérlik meg a határon a büntetőjogi szabályozás alá eső cselekmények elkövetését, illetőleg, hogy a bevándorlási hivatal határozatait követően mennyi ügy kerül majd bírósági szakba felülvizsgálat folytán.

Fontos kiemelni, hogy a megnövekedett ügyérkezés – jelen pillanatban - a bíróság két ügyszakát érintheti kiemelten. Az egyik a Szegedi Járásbíróság büntető ügyszaka, a másik pedig a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszaka.

A Szegedi Törvényszék a megnövekedett ügyteher kezelésére felkészült, számos intézkedést, illetőleg változás léptet életbe a törvény hatályba lépésével egyidejűleg. Ennek keretében a Szeged, Széchenyi tér 4. szám alatti épületben az ügyfélfogadás rendje megváltozott, erről részletesebben a korábban közzétett közleményünkben olvashatnak.

 

A Szegedi Járásbíróság büntető ügyszakában 2015. szeptember 15. és szeptember 30. napja között kitűzött büntetőügyek tárgyalásai beállításra kerültek, a büntető ügyszakos bírák a jogszabályi rendelkezés alapján a büntetőeljárásokat a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején minden más ügyet megelőzően kell lefolytassák.

Ennek keretében a Szegedi Járásbíróság bírái hétköznapokon 8 órától 18 óráig meghosszabbított munkarendben, míg szombaton és vasárnap 8 órától 16 óráig látnak el tárgyalási tevékenységet, amennyiben ezt az ügyérkezés szükségessé teszi.

Mindemellett – kirendelések útján – folyamatosan zajlik annak biztosítása is hogy más bíróságról is érkezzenek a feladat elvégzéséhez szükséges plusz munkaerők, így további bírák, titkárok, bírósági ügyintézők és igazságügyi alkalmazottak.

 

A közigazgatási ügyszakban lefolytatandó felülvizsgálati eljárások keretében - amennyiben személyes meghallgatás szükségessé válik – a meghallgatásokat a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság épületében fogják lefolytatni, amely meghallgatások a tranzitzónákon kialakított meghallgató szobákkal zárt láncú kép- és hangfelvétel továbbítására alkalmas eszközön keresztül kerülnek lefolytatásra.

 

Az Országos Bírósági Hivatal a Szegedi Törvényszék megnövekedett feladatai ellátásához szükséges támogatást biztosítja, amelynek során nem csak a megnövekedő munkateher ellátását biztosító személyi feltételek, de a tárgyi eszközök biztosítása is folyamatban van, illetőleg folyamatosan biztosított.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a bírósági szervezetrendszer egésze, azon belül pedig a jelen pillanatban többletfeladatok ellátásával megbízott Szegedi Törvényszék is a folyamatosan és megfeszített erőkkel dolgozik azon, hogy a módosító törvény hatályba lépésétől kezdődően biztosítsa a szervezetre háruló többletfeladatok maradéktalan ellátását, az időszerű és magas színvonalú ítélkezési tevékenységet, amelynek során a korábbi dömpingügyek kezeléséhez hasonlóan a bíróságok igyekeznek megfelelni az állampolgárok elvárásainak.

 

A megnövekedett sajtóérdeklődésre tekintettel a Szegedi Törvényszék a megkeresések kapcsán türelmüket kéri, a felmerülő kérdésekre – sajtóközlemények útján – folyamatosan igyekszünk reagálni, továbbá folyamatosan tájékoztatni fogjuk a közvéleményt a megnövekedő ügyterhekről, valamint az ezzel kapcsolatos ügymenetről.

 

Végezetül ezúton is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a megnövekedett érdeklődésre tekintettel a módosító törvény hatályba lépésével kapcsolatos ügyek tárgyalásán való részvételt kizárólag előzetes sajtóregisztráció útján tudjuk biztosítani, amelynek részleteiről külön közleményben adunk tájékoztatást.

 

Szeged, 2015. szeptember 14. napján

 

A Szegedi Törvényszék

 

Press Release

on Administrative Measures Taken with Regard to the Entering into Force of the Act on Amending Certain Acts Related to Mass Migration

 

It is recalled that Act CXL of 2015 On Amending Certain Acts Related to Mass Migration (hereinafter: the Amending Act) passed by the Parliament in 4 September 2015 is entering into force in 15 September 2015.

Under section 17 (6) of the Code on Criminal Procedure amended by section 24 of the Amending Act, offenses in connection with the border fence fall within the competence of the District Court of Szeged, or within the competence of the Tribunal of Szeged, should the offense exceed the jurisdiction of the former. According to section 326 of the Code on Civil Procedure amended by section 1 (2) of the Amending Act, review proceedings considering procedures carried out at the borders under the act on asylum, and decisions on unacceptability fall within the competence of the Administrative and Labor Court of Szeged.

 

The Tribunal of Szeged, in close cooperation with the National Office for the Judiciary, took measures necessary that are expected to improve the treatment of the increasing workload.

The number of these new kinds of cases is heavily dependent on the number of individuals attempting these punishable acts at the borders and the number of legal remedies submitted against decisions of the Immigration Office.

It is important to see that the increased workload currently affects two divisions of the court: the criminal division of the District Court of Szeged and the administrative division of the Administrative and Labor Court of Szeged.

The Tribunal of Szeged is prepared for handling the increased workload; a number of measures and changes are about to take effect simultaneously with the Amending Act’s entering into force. In this framework, operating hours at the building at 4 Széchenyi Square, Szeged have also changed; further details thereon are available at <www. szegeditorvenyszek.hu>.

All criminal trials at the District Court of Szeged between 15 September and 30 September have been postponed, as criminal judges shall proceed with migration cases before any other ones in case of crisis of mass migration and under the law. Therefore, judges of the District Court of Szeged try from 8.00 to 18.00 on weekdays and from 8.00 to 16.00 at weekends in a prolonged work schedule, as long as the workload justifies it.

Aside from that, there is an ongoing progress of ensuring additional workforce for the task by ways of the secondment of judges, associate judges, court clerks and judicial employees.

The review procedures will be conducted in the building of the Administrative and Labor Court of Szeged. Hearings, should they be necessary, will be carried out via close circuit video conference linked to the hearing rooms established at the transit zones.

The National Office for the Judiciary ensures all necessary support for the increased workload of the Tribunal of Szeged, considering not only personal conditions, but tangible assets that are under procurement and provided continuously.

We consider it important to emphasize that the whole judicial system and the Tribunal of Szeged within, currently assigned with additional tasks, are working constantly and with intensive efforts to provide full execution of its additional duties from the Amending Act’s entry into force, to maintain timely and high quality adjudication, during which courts strive to live up to expectations of the citizens, as done in the past at administering at extraordinary caseloads.

 

With regard to the increased attention of the press, the Tribunal of Szeged kindly asks for patience in connection with requests for information. We are working hard on reacting on questions arising in press releases, and we shall also continually inform the public about the court’s increasing workload and its management.

 

Finally, we would like to hereby call the attention of the press that because of this increased attention, participation of the press on trials of the said new types of cases may only be provided upon preliminary registration. Details are provided in a separate a press release.

 

Szeged, 14 September 2015.