Az új Polgári Törvénykönyvről képezték a büntető bírákat Szegeden