SAJTÓREGISZTRÁCIÓ

A tárgyalótermek befogadóképességére, az eljárásban idézettek számára és a járványügyi helyzetben a Szegedi Törvényszéken hatályos épülethasználati- és egészségmegóvó intézkedésekre figyelemmel a Szegedi Törvényszék a 8/2012. (IV.25.) OBH utasítás 7. § (1) bekezdése alkalmazásával valamennyi ügyben sajtóregisztrációt ír elő.

A SAJTÓREGISZTRÁCIÓ MÓDJA:

Előzetes regisztráció legkésőbb az eljárási cselekmény időpontját megelőző két munkanappal 8 órától 15 óráig terjeszthető elő

elektronikusan e-mail küldésével:

                   a sajtoregisztracio@szegedit.birosag.hu e-mail címen

telefonon az alábbi szám hívásával:

                   + 36 30 584 1698

A regisztrációs kérelemben meg kell jelölni:

  • az érintett eljárási cselekmény időpontját, bírósági ügyszámát
  • a médiaszolgáltató nevét és elérhetőségét (e-mail cím, telefonos elérhetőség),
  • több érkező személy esetén a személyek számát (név szerinti regisztráció nem szükséges)
  • az esetlegesen hozott technikai eszközt (kamera, mikrofon, stb.)

A SAJTÓ RÉSZVÉTELÉNEK KORLÁTAI

A sajtó részvétele a nyilvános tárgyalásokon és nyilvános üléseken (együtt: tárgyalásokon) az alábbi korlátozásokkal biztosítható:

  • A Sajtóiroda a regisztrációt az egyes ügyeknél megjelölt létszámkorlát erejéig érkezési sorrendben fogadja, melyről visszaigazolást küld.
  • A sajtó képviselői kizárólag visszaigazolt regisztráció esetén jogosultak az épületbe belépni és a nyilvános tárgyaláson kép- és hangfelvételt készíteni.
  • Sajtóorgánumonként legfeljebb kettő személy jelenléte biztosítható.
  • Az épületbe történő belépés során a portaszolgálatnál kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező.
  • Az épületben és a tárgyalóteremben az orrot- és szájat eltakaró maszk használata kötelező.
  • A tárgyalás befejezését követően a sajtó képviselői – a lehetőségekhez képest – haladéktalanul kötelesek elhagyni a Szegedi Törvényszék épületét.

Az eljáró tanács elnöke a járványveszély csökkentése, az eljárási szabályok és a tárgyalás rendjének megtartása érdekében további azonnali intézkedéseket tehet.