Az új polgári perrendtartás

2018. január 1. napján hatályba lép az új Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.), amely a több mint fél évszázadon keresztül alkalmazott 1952. évi III. törvény után szabályozza a polgári peres eljárásokat.

Az új törvény - és az ahhoz kapcsolódó további szabályozások - kihatással lesznek a bírósági polgári peres és nemperes eljárások kezdeményezésének és lefolytatásának szabályaira. 2018. január 1. napja után indult polgári eljárásokban már az új Pp. szabályait kell alkalmazni. 

Annak érdekében, hogy a bírósághoz forduló jogkereső állampolgárok is megismerhessék a legfontosabb változásokat a Szegedi Törvényszék az Országos Bírósági Hivatal (OBH) ajánlásával közzétett tájékoztató anyagokat az alábbiakban adja közre:

Az I.-V. és a VII. részt a Székesfehérvári Törvényszék készítette.

 

Szóróanyagok: