Elektronikus úton érkező panaszok és közérdekű bejelentések benyújtása

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) Elnökének egyik stratégiai célja a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése, amelynek egyik alapvető pillére a közérdekű bejelentések és panaszok elektronikus benyújtásának hatékonyabbá tétele.

A fenti célkitűzésekre figyelemmel a Szegedi Törvényszék - az OBH mintájára - a gyorsabb és igényesebb ügyfélkiszolgálás érdekében biztosítja a bíróságok ügyfelei számára, hogy a panaszokat személyes megjelenés nélkül ügyfélkapun keresztül, elektronikus ürlap használatával terjesszék elő, valamint a Szegedi Törvényszék Elnökéhez elektronikus úton - ügyfélkapun kívül - benyújtott közérdekű bejelentések és panaszok ugyanazon e-mail címre történő megküldése, azonos helyen való kezelése, tárolása, megválaszolása céljából külön e-mail címet hoz létre.

A Szegedi Törvényszékhez címzett kitöltött panaszbejelentő nyomtatványt .pdf formátumban az e-mail címre kérjük megküldeni:

panasz_szt@szegedit.birosag.hu

 

Az elektronikus panaszkezelésről bővebben a mellékelt tájékoztatóban továbbá az alábbi linkek egyikén olvashat:

http://birosag.hu/kozerdeku-bejelentes-panasz

https://e-ugyintezes.birosag.hu/panaszkezeles

 


Belső visszaélés-bejelentési rendszer:

 

A Szegedi Törvényszék a belső visszaélés-bejelentési rendszerét az illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok tekintetében is működteti.

Működtetésére kijelölt: dr. Tóth Milán
e-mail cím: visszaeles.szegtvsz@birosag.hu

A belső visszaélés-bejelentés szabályai a bíróságok központi oldalán a https://birosag.hu/ugyfeleknek/kozerdeku-bejelentes-panasz/visszaelesek-bejelentese link alatt fellelhetők.