Elektronikus kommunikációra vonatkozó tájékoztató

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a járásbírósági (ideértve a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságot is) hatáskörébe tartozó ügyekben e-mailben keresetlevél, továbbá a folyamatban lévő peres eljárásokban beadványok, mellékletek benyújtására nincs lehetőség.

Elektronikus kommunikációra a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 394/B. § (2) bekezdése értelmében a törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó ügyben (kivéve a fizetési meghagyást követő perben, és a pertárgy értékére figyelemmel a járásbíróságról a törvényszékre áttett per) van lehetőség a beadvány és melléklet választása szerint elektronikus úton való benyújtására.

Ebben az esetben azonban az elsőfokú eljárás folyamán a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton kell tartani és a bíróság is valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesíti a fél részére.

Bővebb információt itt találhat:

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal

 

Szeged, 2016. évi július hó 1. napján

CsatolmányMéret
48.6 KB