Viszontkereset

A viszontkereset az alperes védekezésének egyik eszköze, lényegét tekintve az alperes keresete a felperes ellen, melyet az első fokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig nyújthat be.

 

Előterjesztésének feltétele, hogy a viszontkereset a keresettel azonos, vagy azzal összefüggő jogviszonyból eredjen, vagy beszámításra alkalmas legyen. Feltétele az előterjesztésnek az is, hogy az első fokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig terjessze lő az alperes és a viszontkereset ne irányuljon a per befejezésének hátráltatására, azaz időhúzásra.

 

Viszontkereset indítására csak az alperes jogosult, a beavatkozónak erre nincs lehetősége.

 

Viszontkeresetet akkor lehet előterjeszteni a per bíróságánál, ha annak hatásköre és illetékessége a viszontkeresettel érvényesített követelés esetében is fennáll. A helyi bíróság előtt olyan viszontkeresetet, amely a követelés egész összegére tekintettel a törvényszék hatáskörébe tartoznék, csak akkor lehet megindítani, ha e viszontkeresettel érvényesített követelés beszámításra is alkalmas, és a követelés összegének a felperes kereseti követelését meghaladó részére a helyi bíróságnak hatásköre van.

 

A viszontkereset illetékköteles, eljárási illetéke azonos a keresetével.

 

A viszontkereset önálló jogintézmény, független a kereset jogi sorsának alakulásától.

 

A viszontkeresetben ugyanazon az adatok feltüntetése és ugyanazon mellékletek csatolása szükséges, mint a keresetlevélben azzal, hogy a peres felek személye már ismert.

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.