Változások a felek személyében

A felek személyében bekövetkező változás általános és leggyakoribb esete a felperes, illetve az alperes személyében bekövetkező perbeli jogutódlás.

 

Három esetben következhet be jogutódlás:

 

a fél halála,

a jogi személy megszűnése,

illetve egyéb jogutódlás folytán.

 

A peres fél halála esetén örökösét az ellenérdekű fél perbe vonhatja. A közjegyző által kiadott jogerős hagyatékátadó végzés tartalmazza az örökösök (jogutódok) megnevezését és a jogaik/kötelezettségük mértékét. A jogerős hagyatékátadó végzést vagy öröklési bizonyítványt a perbehívás bejelentésével együtt csatolni kell.

 

A fentihez hasonló az eljárás, ha a peres fél jogutóddal szűnik meg. Leggyakrabban ez cégek átalakulása, összeolvadása, kiválása esetén történik meg. A jogutódlást cégkivonattal kell igazolni.

 

Jogutódlás történhet a per tárgyát képező jogviszonyban bekövetkező egyéb személyi változás esetében is. Ilyennek minősül az engedményezés, a tartozásátvállalás, vagy a per tárgyának elidegenítése. Ebben az esetben az alperes jogutódját a felperes perbe hívhatja.

 

Nincs helye perbeli jogutódlásnak elsősorban az olyan perekben, ahol az igényérvényesítés személyhez kötött (pl. házassági perekben, gyermektartásdíjjal kapcsolatos perekben).

 

A perbevonást írásban, vagy a tárgyaláson szóban lehet bejelenteni.

 

A jogutód a perből elbocsátott jogelődjének helyébe lép; a jogelőd elbocsátásáig végzett perbeli cselekmények és az addig meghozott bírói határozatok vele szemben is hatályosak.

 

A bíróság a jogutódlás, illetőleg a jogelőd perből történő elbocsátása esetében alakszerű határozatot hoz, amely ellen jogorvoslatnak van helye.

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.