Perbehívás bejelentése elsőfokú eljárásban

Az eljárásban lehetőség van arra, hogy a perben álló felek a perben nem álló személyt perbe hívják.

Perbe hívni csak azt lehet, akivel szemben pervesztessége esetén a fél követelést kíván érvényesíteni, vagy pervesztessége esetén akinek a követelésétől tart.

Perbehívásra az első fokú ítélet hozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig van lehetőség.

A perbehívás történhet írásban és a tárgyaláson szóban is.

A perbehívásban a perbehívónak elő kell adnia a perbehívás okát és röviden a per állását. A perbehívás okát valószínűsíteni, bizonyítani, iratokat csatolni nem kell.

A bíróság köteles a perbehívást közölni a perbehívottal, és a másik féllel. A bíróság nem vizsgálhatja a perbehívásra irányuló kérelem indokait.

Perbehívással a beavatkozó és a perbehívott is élhet.

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.