A perbehívás

Az a fél, aki pernyertessége esetére harmadik személy ellen kíván követelést érvényesíteni, vagy harmadik személy követelésétől tart, ezt a harmadik személyt perbe hívhatja.

 

Perbehívásnak az alperes részéről legkésőbb a keresetlevél kézhezvételétől számított 30 napon belül, míg a felperes részéről az érdemi ellenkérelem vele való közlésétől számított 30 napon belül van helye.

 

Az e határidőt követően tett perbehívó nyilatkozat hatálytalan.

 

A perbehívást írásban vagy a tárgyaláson szóban kell bejelenteni és meg kell jelölni a perbehívás okát is.

 

A perbehívást a perbehívónak a perbehívottal írásban közölnie kell, megjelölve a perbehívás okát és röviden elő kell adni a per állását.

 

A perbehívott nem köteles a perbehívást elfogadni. Ha a perbehívó által igazolt közlést követő 30 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a perbehívást nem fogadta el. E határidőt követően tett nyilatkozata hatálytalan.

 

Amennyiben a perbehívott elfogadja a perbehívást, akkor beavatkozóként csatlakozik a perbehívóhoz. Ezt megteheti akár írásban, akár a tárgyaláson szóban is.

 

A perbehívás elfogadása nem jelenti azt, hogy ezzel a perbehívott a kötelezettségét a perbehívóval szemben elismerné. A perbehívó és a perbehívott közötti jogviszony a perben nem dönthető el.

 

Perbehívással a beavatkozó és a perbehívott is élhet.

 

 

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.