Határozatok

A bíróság a per érdemében ítélettel, a per során felmerült minden más kérdésben – ideértve a per megszüntetését is – végzéssel határoz.

 

Az ítéletben foglalt döntésnek ki kell terjednie a perben érvényesíteni kívánt valamennyi kereseti kérelemre.

 

A bíróság az egyes kereseti kérelmek felől vagy a kereseti kérelmek önállóan elbírálható egyes részei felől külön ítélettel (részítélettel) is határozhat, ha ebben a vonatkozásban további tárgyalásra nincs szükség, és ha a többi kereseti kérelem vagy a beszámítási kifogás eldöntése végett a tárgyalást el kell halasztani.

 

Abban az esetben, ha a keresettel érvényesített jog fennállása és a felperest az ennek alapján megillető követelés összegszerűsége tekintetében a vita elkülöníthető, a bíróság a jog fennállását ítélettel előzetesen is megállapíthatja (közbenső ítélet). Ebben az esetben a tárgyalás az összegszerűségre vonatkozóan csak a közbenső ítélet jogerőre emelkedése után folytatható.

 

A tárgyalás folyamán hozott végzéseket és az ítéleteket a tárgyalás napján ki kell hirdetni. Az ítélet esetében a kihirdetést a bíróság legfeljebb 15 napra elhalaszthatja azzal, hogy a kihirdetés határnapját nyomban ki kell tűzni, és a határozatot a kihirdetés napjáig írásba is kell foglalni.

 

Kézbesítés útján kell közölni:

 

  1. az ítéletet a felekkel,

  2. a tárgyaláson hozott végzést azzal a féllel, aki a tárgyalásra nem volt szabályszerűen megidézve,

  3. a tárgyalás folyamán meghozott olyan végzést, mely új határnap kitűzésére vonatkozik, vagy amely ellen külön fellebbezésnek van helye azzal a féllel, aki a tárgyalást elmulasztotta,

  4. a tárgyaláson kívül hozott végzést az érdekelt féllel,

  5. az eljárás során hozott minden határozatot azzal a személlyel, akinek érdekében az ügyész, illetőleg a külön jogszabállyal erre feljogosított személy vagy szervezet az eljárást megindította.

 

 

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.