A bírósági eljárási illeték megfizetése

  1. A bírósági eljárási illetéket illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton (keresetlevélen) kell megfizetni, kivéve ha jogszabály más fizetési módot is megenged, vagy ha a bíróság az illeték viseléséről az eljárást befejező határozatában dönt.

 

  1. Az illetékbélyeget az eljárást kezdeményező iratra vagy ezek hiányában az eljárás során létrejött iratra kell felragasztani.

 

  1. A leróvandó illeték összegét oly módon kell kerekíteni, hogy az 50 Ft alatti maradékot el kell hagyni, az 50 Ft-ot és az ezt meghaladó összeget pedig 100 Ft-nak kell számolni.

 

  1. Az eljárást kezdeményező iratra ragasztott illetékbélyeget a félnek átírnia vagy azon bármiféle megjelölést alkalmaznia nem szabad. A bélyeget majd az az eljáró hatóság fogja értékteleníteni felülbélyegezéssel, amelynél az eljárást kezdeményezték.

 

  1. 10.000,- Ft-ot meghaladó eljárási illeték esetén a félnek lehetősége van arra is, hogy az illetékköteles iratot, annak egy másolatával együtt az illetékes állami adóhatósághoz benyújtsa és az állami adóhatóság az illeték kiszabásra történő bemutatást az eredeti iraton igazolja.

 

  1. A bíróság az illetéket akkor tekinti megfizetettnek, ha az illetékköteles iraton az állami adóhatóság igazolja, hogy az illeték kiszabásra történő benyújtás megtörtént.

 

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.