A beadványok előterjesztésére vonatkozó szabályok

A beadványokon fel kell tüntetni a bíróságot, amelyhez a beadványt intézik, a felek nevét, lakóhelyét és a per tárgyát, a folyamatban lévő ügyekben pedig a bírósági ügyszámot is.

 

A beadványokat mindig eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél a perben érdekelve van.

 

Ha több félnek közös képviselője van, részükre együttesen kell egy példányt számításba venni. A beadvány mellékleteinek egy-egy másolatát csatolni kell a beadvány többi példányához is.

 

Ügyvédi képviselet esetében az ügyvédnek a beadvány minden példányát el kell látnia aláírásával.

 

Az a fél, aki jogi képviselővel nem rendelkezik, a keresetet, valamint a per megindítására szolgáló kérelmét bármely járásbíróságnál, vagy a perre illetékes törvényszéknél is jegyzőkönyvbe mondhatja.

 

Folyamatban lévő perben szóbeli kérelmet is jegyzőkönyvbe lehet mondani, ha a törvény másként nem rendelkezik, még pedig a perbíróság, továbbá a fél lakóhelye vagy munkahelye szerint illetékes járásbíróság előtt.

 

 

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.