A jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti per

A jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti per

A perre a birtokvédelmi határozatot hozó jegyző székhelye szerinti bíróság illetékes.

 

A keresetlevélnek tartalmaznia kell az eljáró bíróság megjelölését; a felek, valamint képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli jogállását; az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával; azokat az adatokat, melyből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható; a határozott kereseti kérelmet; továbbá a megváltoztatni kért birtokvédelmi határozatot hozó jegyző által vezetett hivatal megnevezését, és a határozat számát; az arra való utalást, ha a birtokvédelmi határozat meghozatala iránti eljárásban a jogi képviselő meghatalmazást csatolt, hogy az a per vitelére is vonatkozik.

 

A keresetlevelet a jegyzőhöz kell benyújtani. A jegyző a keresetlevelet az ügy irataival együtt 8 napon belül a bírósághoz felterjeszti.

 

Ha a fél a keresetlevél benyújtására megállapított határidőt elmulasztotta, igazolással élhet, melyről a bíróság határoz. A jegyző a hozzá elkésetten benyújtott keresetlevelet nem utasíthatja el, azt a bírósághoz kell felterjesztenie.

 

A birtokvédelmi határozat végrehajtásának felfüggesztéséről kérelemre a bíróság soron kívül határoz, szükség esetén a feleket meghallgatja.

 

A bíróság a végrehajtás felfüggesztéséről szóló végzését haladéktalanul megküldi a jegyzőnek..

 

Ha a birtokvédelmi határozat érdemben helyes, a bíróság a keresetet elutasítja, ellenkező esetben a birtokvédelmi határozatot egészben vagy részben megváltoztatja.

Ha a bíróság a határozatot megváltoztatja, a birtokvédelmi határozattal elbírált hasznok, károk és költségek tekintetében akkor is határoznia kell, ha az érdekelt fél keresete csak a birtoklás kérdését érinti.

 

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.