Házassági perek szabályai

Házassági perek szabályai

 

 

Házassági peren a házasság érvénytelenítése, továbbá érvényességének, létezésének vagy nem létezésének megállapítása iránt indított pereket, valamint a házassági bontópereket kell érteni.

 

Házassági perre - az általános szabályokon túl – az a bíróság is illetékes, amelynek területén a házastársak utolsó közös lakása volt.

 

Ha a házassági per folyamatban van, kizárólag annak a bírósága indítható az ugyanarra a házasságra vonatkozó újabb házassági per és házassági vagyonjogi per.

 

A házassági perben a korlátozott cselekvőképes házastárs is teljes perbeli cselekvőképességgel rendelkezik.

 

A házassági perbe beavatkozásnak nincs helye.

 

Házassági perben a nem ügyvédi iroda (ügyvéd) részére adott és aláírt, továbbá a bárki részére adott és kézjeggyel ellátott meghatalmazáson a fél aláírását, illetőleg kézjegyét közjegyző által hitelesíttetni kell.

 

Házassági perben a keresetlevélben elő kell adni a házasság megkötésére és a házasságból származott életben lévő gyermek születési adatokat, valamint a szükségeshez képest azokat az adatokat is, amelyekből a keresetindítási jogosultság megállapítható. A keresetlevélhez az előadott adatokat igazoló okiratokat mellékelni kell. Csatolni kell másolatban a házassági anyakönyvi kivonatot, a gyermekek születési anyakönyvi kivonatát, iskola látogatási igazolást.

 

A házassági per tárgyalásáról a fél kérelmére a bíróság a nyilvánosságot kizárhatja. Erre a feleket köteles a bíróság figyelmeztetni.

 

A házassági perben a felperes a keresetétől az eljárás bármely szakában az alperes hozzájárulása nélkül is elállhat.

 

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.