Gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos peres eljárások speciális szabályai

Gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos peres eljárások speciális szabályai

 

A gondnokság alá helyezésre az a bíróság is illetékes, amelynek területén az alperes huzamosabb időn át bentlakásos szociális intézményben vagy fekvőbeteg-gyógyintézetben tartózkodik.

 

A gondnokság alá helyezési perben az alperes teljes perbeli cselekvőképességgel rendelkezik.

 

A perben a hozzátartozó részére adott meghatalmazott fél aláírását, illetve kézjegyét közjegyző által hitelesíttetni kell.

 

A gondnokság alá helyezés iránti keresetlevélben fel kell tüntetni azokat az adatokat is, amelyekből a keresetindítás iránti jogosultság megállapítható, illetve az alperes ingatlan vagyonára vonatkozó adatokat. Csatolni kell az alperes tulajdonában álló ingatlanok tulajdoni lapját, illetve azon ingatlanok tulajdoni lapját is, amelyeken az alperesnek haszonélvezeti joga áll fenn, vagy amelyekre az alperest érintő egyéb jog vagy tény van bejegyezve, vagy feljegyezve.

 

Ha a gyámhatóság a felperes, a keresetlevélhez csatolni kell az alperes elmeállapotára vonatkozó szakorvosi véleményt, az alperes lakóhelyén készített környezettanulmányt, ideiglenes gondnokrendelést, illetve zárlat esetén pedig az erre vonatkozó határozatot is.

 

A gondnokság alá helyezési perben az alperes részére a bíróság a tárgyalás kitűzésével egyidejűleg ügygondnokot köteles kirendelni.

 

A gondnokság alá helyezési per tárgyalásáról a nyilvánosságot a felperes kérelmére is ki lehet zárni, ha az alperes személyiségi jogainak védelme érdekében ez indokolt.

 

A felperes a keresetétől az eljárás bármely szakában az alperes hozzájárulása nélkül is elállhat.

 

A gondnokság alá helyezés iránti perben a bíróság az általa szükségesnek talált bizonyítást hivatalból is elrendelheti.

 

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.