Az alapítvány nyilvántartásba vételéhez csatolandó iratok

Ügyféltájékoztató adószám, illetve statisztikai számjel megállapítása iránti kérelem előterjesztéséről

Kötelezően csatolandó iratok:

az alapítvány nyilvántartásba vétele iránti papír alapú kérelem (űrlap),

alapító okirat,

székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat másolata,

30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat, 

az alapítvány kuratóriuma tagjainak a tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozata

 igazolás az alapítvány céljára rendelt vagyon (minimum. 100 000 forint) rendelkezésre bocsátásáról, (pénzforgalmi szolgáltató igazolása a fizetési vagy pénzforgalmi számlán az alapító által elhelyezett összegről, az ügyvéd vagy a bíróság igazolása az ügyvédi vagy bírósági letétről, vagy a közjegyző igazolása az alapítvány céljára rendelt vagyon bizalmi őrzésbe adásáról,)

 

Szükség szerint, ám kötelezően csatolandó iratok:

Amennyiben képviselő jár el az alapító(k) nevében, a képviseleti jogot igazolni kell. Figyelem: a meghatalmazást nem az alapítvány, hanem az alapító adhatja!

Ha az alapító tagok között jogi személy van, csatolni kell a jogi személyiségét igazoló okiratot, valamint a szervezet nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló okiratot (cégkivonattal).

Ha az alapító tagok között jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság van, csatolni kell a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságként való működést igazoló okiratot és a szervezet nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló okiratot (cégkivonattal).

Ha a szervezet neve jogi személy, más szervezet, vagy természetes személy nevét tartalmazza, csatolni kell a névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozatot.

Ha a szervezet neve a történelem kiemelkedő személyiségének a nevét tartalmazza, csatolni kell a Magyar Tudományos Akadémia névviseléshez adott engedélyét.

Engedélyhez kötött név szerepeltetése esetén csatolni kell a névviseléshez adott – jogszabályban előírt – engedélyt.

Ha a kérelmező a szervezet magyar nyelvű elnevezésének megfelelő idegen nyelvű elnevezését is kéri nyilvántartásba venni, csatolnia kell a magyar nyelvű elnevezés külön jogszabály szerinti idegen nyelvű fordítását. A külön jogszabály szerinti fordítás a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) Mt. sz. rendelet alapján, képesítéssel rendelkező szakfordító által elvégzett fordítás. Hiteles, OFFI által készített fordításra csak akkor van szükség, ha a bíróságnak kétsége merül fel a fordítás megfelelőségével szemben és annak beszerzésére külön felhívja a képviselőt.

Felügyelőbizottság esetén a bizottság tagjainak a tisztség elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozata.

Az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személynek a kijelölés elfogadására vonatkozó nyilatkozata.

Külön jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítését igazoló okirat, nyilatkozat.

Az adószám és a statisztikai számjel beszerzése érdekében – 2013. január 1. napjától – a kérelemnek tartalmaznia kell a szervezet gazdasági tevékenységei közül a főtevékenységet is.

 
Ki kezdeményezheti az alapítvány nyilvántartásba vételét?
A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet kizárólag az alapító, illetve több alapító esetén
az alapítók együttesen nyújthatják be a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszéknél

 

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.