Ügyfélkarta

A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK, VALALMINT AZ ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK, VALAMINT A SZEGEDI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KARTÁJA

 

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Ügyfélszolgálati Kartánkban meghatároztuk céljainkat. Célunk, hogy működésünket átláthatóbbá, az ügyfeleinket megillető  jogokat megismerhetőbbé tegyük, ügyeiket gyorsan, segítőkészen, pártatlanul, magas szakmai színvonalon intézzük el.

 

Ennek érdekében:

  1. Biztosítjuk, hogy bíróságunk elérhetőségi adatai és az ügyfélfogadási idő napra készen álljon rendelkezésükre. Ezen adatokat a bíróság épületében és honlapján is közzétesszük.
  2. Segítjük eligazodásukat a bíróság épületében, a portaszolgálat munkatársai és ügyintézőink segítőkészen állnak rendelkezésükre.
  3. Az Önök biztonsága érdekében biztonsági őreink ruházat- és csomagátvizsgálást végeznek, amely során törekednek a gyors, udvarias, segítőkész elbánásra.
  4. Az Önök igényéhez igazodó ügyfélfogadási rend kialakítására törekszünk. A hét minden napján fogadjuk ügyfeleinket, a hét egy napján a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfeleink részére jogi segítséget nyújtunk kérelmeik jegyzőkönyvbe foglalásához.
  5. Folyamatosan javítjuk ügyintézésünk hatékonyságát és minőségi színvonalát. Külön figyelmet fordítunk azokra, akik tanúként érkeznek hozzánk (tanúgondozás). Ügyintézőink rendszeresen továbbképzésen vesznek részt, hogy munkájukat minél magasabb színvonalon végezzék.
  6. A helyi és országos sajtóval a szélesebb körű tájékoztatás érdekében együttműködünk, éves működésünkről, legfontosabb eseményekről sajtótájékoztatót tartunk.
  7. A leggyakrabban előforduló ügyek gyorsabb intézése érdekében tájékoztató anyagokat, nyomtatvány és iratmintákat teszünk közzé nyomtatott és elektronikus formában (http://szegeditorvenyszek.birosag.hu)
  8. Ügyfeleink közötti viták rendezése érdekében – az ítélkezés mellett – szakképzett bírósági közvetítők előtt lehetőséget biztosítunk a viták gyors és békés, a felek megállapodáson alapuló rendezésére: mediációra.
  9. Szervezetünk működésében fontos helyet foglal el az ügyfelek véleményének figyelembe vétele, panaszaik kivizsgálása.
  10. Amennyiben az ügyintézés menetével, illetve munkatársunk hozzáállásával nincs megelégedve, észrevételeit kérjük juttassa el hozzánk az ügyfélfogadó helyiségekben elhelyezett ügyél-elégedettségi kérdőív kitöltésével és a kihelyezett gyűjtőládában történő elhelyezésével, vagy a Szegedi Törvényszék elnökéhez címzett (Szeged, Széchenyi tér 4., 6701 Pf.: 408.) vagy a birosag@szegedit.birosag.hu e-mail címre küldött levél formájában

Észrevételeiket, javaslataikat kivizsgáljuk, a szükséges intézkedéseket rövid határidőn belül meghozzuk, amelyről Önt tájékoztatjuk.

 

Szeged, 2014. év május hó 31. napján

 

 

dr. Tárkány-Szűcs Babett
a törvényszék elnöke

 

 

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.