Általános ügyféltájékoztató

A bíróság épületének a közönség és ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeibe és a tárgyalóterembe a bírósági ügyintézés és a nyilvános tárgyaláson történő részvétel céljából - az épületbe történő be és kilépés, valamint az épületben való tartózkodás rendjéről szóló szabályzatban foglalt korlátozásokkal - bárki beléphet.

A Szegedi Törvényszék épületeinek használatára vonatkozó rendelkezéseket és az épületekben tartózkodás rendjére vonatkozó előírásokat, épületenként az „Épületbe történő be- és kilépés, valamint az épületben való tartózkodás rendje” törvényszék elnöke által kiadott Szabályzatok tartalmazzák, amelyeket az alábbi hivatkozás alól érhetőek el.

A be és kiléptetési feladatokat, tartózkodás rendjének biztosítását az épület biztonsági személyzete végzi.

A bíróság épületébe – kivéve, ha eljárási cselekmény lefolytatásához az szükséges – lőfegyverrel, lőszerrel, robbanóanyaggal, robbantószerrel, illetve a közbiztonságra különösen veszélyes, vagy rendbontásra alkalmas eszközzel – a rendőrség, a büntetés-végrehajtási testület, vagy más fegyveres szervek hivatásos állományú, szolgálati feladatot ellátó tagjain kívül – senki nem léphet be. Ennek ellenőrzésére a biztonsági szolgálat jogosult, feladatát a bíróságon rendszeresített biztonságtechnikai eszközök (személyátvizsgáló kapu, kézi fémkereső detektor és röntgensugaras csomagvizsgáló gép) segítségével látja el.

Az épületben tartózkodók kötelesek olyan magatartást tanúsítani, amely tiszteletben tartja az igazságszolgáltatás méltóságát, nem zavarja meg a bíróság működését és megfelel az épület használatának rendjére vonatkozó előírásoknak.

Az ügyfelek munkanapokon 07:45 és 15:30 óra között - kezelőirodai, illetve Ügyfélsegítő napi ügyfélfogadás céljából, valamint a kezelőirodák által külön-külön meghatározott ügyfélfogadási időben - tartózkodhatnak az épületben.

Az eljárás során keletkezett iratokba történő betekintés módjával, szabályaival kapcsolatosan a kezelőirodák munkatársai adnak bővebb tájékoztatást az ügyfelek részére. Iratbetekintésre kizárólag ügyfélfogadási időben van lehetőség. A 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet 10. §. (1) bekezdése alapján az iroda törvényben meghatározott személyeknek és képviselőjüknek ad felvilágosítást, lehetővé teszi az iratok megtekintését, másolatok vagy jegyzetek készítését.

 

Ügyfeleket megillető alapvető jogok és kötelezettségek a bírósági eljárásban:

 

Jogok:

 • tisztességes ügyintézéshez való jog
 • tájékoztatáshoz és tudomásszerzéshez való jog
 • képviselethez való jog
 • iratbetekintéshez való jog
 • anyanyelv használatához való jog
 • jogorvoslathoz való jog

 

Kötelezettségek:

 • hatósággal történő együttműködés (megjelenés, nyilatkozattétel, közreműködés)
 • jóhiszemű eljárás
 • tárgyalás rendjének megtartása, eljárási szabályok tiszteletben tartása

 

Akadálymentesítéssel kapcsolatos tájékoztató

 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. (a továbbiakban FOT) alapelvi szinten határozza meg, hogy az államnak a társadalom szervezeteinek és tagjainak olyan módon kell tevékenységüket végezni, hogy

 • ne okozhasson olyan károsodást amely a fogyatékosság kialakulásához vezet,
 • a tevékenysége során úgy kell eljárni, hogy az a fogyatékos állapot rosszabbodását megelőzze, illetve annak következményeit enyhítse,
 • kiemelten kell kezelni, a fogyatékos személyek sajátos szükségleteit,
 • meg kell teremteni azokat a feltételeket amelyek lehetővé teszik számukra a társadalmi életben való részvételt.

A Szegedi Törvényszék Szeged Széchenyi tér 4. szám alatti épülete nem akadálymentesített, ezért tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a

mozgásszervi fogyatékos ügyfelek részére a

tárgyalások helyszíneként:

a Szegedi Járásbíróság (Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. sz.) épületében lévő II. emelet 11. számú tárgyalótermet, illetve

a Szegedi Törvényszék Cégbírósága; Végrehajtói Irodája; Civil Szervezetek Nyílvántartásának Irodája és Szegedi Járásbíróság Szabálysértési Ügyszak (Szeged Tábor u. 4.) épültében lévő fsz. 1, 2 illetve IV. emelet 401-402 számú tárgyalótermeket,

 

iratbetekintés helyszíneként:

a Szegedi Járásbíróság (Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. sz.) épületében a perenkívüli iroda magasföldszint 4. számú szobáját, vagy

a Szegedi Törvényszék Cégbírósága; Végrehajtói Irodája; Civil Szervezetek Nyílvántartásának Irodája és Szegedi Járásbíróság Szabálysértési Ügyszak (Szeged Tábor u. 4.) épültében lévő  I. emelet 101-es számú szobáját,

 

Ügyfélsegítő ügyfélfogadás helyszíneként:

a Szegedi Törvényszék Cégbírósága; Végrehajtói Irodája; Civil Szervezetek Nyílvántartásának Irodája és Szegedi Járásbíróság Szabálysértési Ügyszak (Szeged, Tábor u. 4.) épületét kell igénybe venni.

A fent megjelölt helyszínek valamennyien akadálymentesített épületek, így a megközelítése a mozgásszervi fogyatékos ügyfelek számára is lehetséges.

 

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.