848 törvényességi felügyeleti eljárás várható a törzstőkéjüket felemelni elmulasztó Kft.-kel szemben

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 13. § (2) bekezdése kötelezővé tette a törzstőke felemelését legalább 3 000 000,- Ft-ra.

A 3 000 000,- Ft törzstőkét el nem érő Korlátolt Felelősségű Társaságoknak a törzstőke emelésre, megszűnésre vagy átalakulás elhatározására előírt határidő 2017. március 15-én, az ezzel kapcsolatos változásbejegyzési kérelmek benyújtására rendelkezésre álló határidő 2017. április 14-én lejárt.

A 2017. május 15. napjáig a Szegedi Törvényszék illetékességi területén 848 olyan Kft. volt, amely nem tett eleget a jogszabályban előírt törzstőke emelési kötelezettségének. Ezen társaságokat - a törvény előírásának megefelelően - a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása után megszűntnek nyilvánítja és elrendeli a kényszertörlési eljárás megindítását.

 

Arról hogy hogyan kerülhetik el a törvényességi felügyeleti eljárást, a mellékelt tájékoztatóból informálódhatnak.

 

Szeged, 2017. június 2. napján

 

a Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya